Advokatfullmektig Monica Bjøndal Andrésen har i flere år jobbet med særskilte erstatningsordninger for forsvarspersonell.

ForsvaretDersom du har blitt påført en skade eller sykdom under tjeneste i Forsvaret kan du ha krav på erstatning etter særskilte erstatningsordninger for forsvarspersonell.

Under førstegangstjeneste er du omfattet av Forskrift om utbetaling av engangserstatning ved dødsfall og invaliditet blant personell som avtjener verneplikt mv. Dersom du har tjenestegjort i internasjonale operasjoner kan du ha krav på menerstatning etter Forskrift 02.12.04 om billighetserstatning for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Forsvarspersonell som har tjenestegjort i internasjonale operasjoner i perioden 01.01.78 – 31.12.09 er i tillegg omfattet av Forskrift om særskilt kompensasjonsordning for psykisk belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner. Dersom du har blitt påført fysisk eller psykisk skade som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner etter 01.01.10 vil du være omfattet av forsvarspersonelloven 12 b.

Næremere informasjon om ordningene finner du her.

Advokatfullmektig Monica Bjøndal Andrésen har jobbet som saksbehandler i Statens pensjonskasse som behandler erstatningskrav etter disse ordningene. Hun har bred erfaring med denne typen saker og har jevnlig holdt foredrag for Forsvaret og NVIO om regelverket.

Dersom du har blitt påført en skade eller sykdom som følge av tjeneste i Forsvaret og du er i tvil på om du har krav på erstatning så ta kontakt med oss. Vi har spesialisert kompetanse på dette området, og kan sørge for at du oppnår den erstatningen du har krav på.

Indem Personskade tilbyr spesialisert advokatbistand på vilkår om «no cure – no pay». Det betyr at du kun betaler oss dersom du oppnår erstatning i din skadesak. Vi bistår kunder over hele landet.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%