Det skilles mellom to typer fri rettshjelp; fritt rettsråd og fri sakførsel.

Question_1Det er ingen automatikk i tilgangen til fri rettshjelp. Regelverket er komplisert og vilkårene for å motta fri rettshjelp kan også endre seg underveis i saken, avhengig av din økonomiske situasjon.

  • Fritt rettsråd innebærer veiledning og hjelp i juridiske spørsmål som ikke skal opp for domstolene, herav søknader og klager, samt korrespondanse med motparten.
  • Fri sakførsel innebærer rettshjelp i saker som går for domstolene.

Det er advokaten eller fylkesmannen som innvilger fritt rettsråd, mens det er domstolene eller fylkesnemnda som innvilger fri sakførsel.

Indem kan hjelpe deg med å vurdere om du har rett på enhver form for fri rettshjelp. Dersom vi påtar oss saken din, hjelper vi deg også med å søke til riktig instans.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%