Takket nei til erstatningstilbud – det lønnet seg

Klient ønsket vurdering av erstatningstilbud fra forsikringsselskapet. Vårt råd var å takke nei og innhente spesialisterklæring. Klient fikk mer enn tredoblet erstatningen.

Se også: Våre personskadeadvokater – vi hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på

En ung kvinne var påført ryggskade etter fall fra hest. Skaden var godkjent som yrkesskade. Forsikringsselskapet tilbød kvinnen risikoerstatning med kr 300 000. Kvinnen var usikker på om den tilbudte erstatningen var tilstrekkelig høy sett i forhold til hennes skade og antatte fremtidige tap.

Advokat Hege Narmo
Advokat Hege Narmo bistod skadelidte.

Se også: Få en gratis vurdering av din sak – kontakt oss her

Vi anbefalte å innhente spesialisterklæring

Hun kontaktet derfor Indem Advokatfirma AS for å få en vurdering av erstatningstilbudet. Etter god dialog med forsikringsselskapet ble det ble innhentet spesialisterklæring. Den medisinske invaliditetsgraden ble fastsatt til 15 %. Forsikringsselskapet utbetalte etter dette en samlet erstatning på nesten kr 1 150 000. I tillegg dekket forsikringsselskapet utgifter til juridisk bistand.

Se også: Klienter fikk millionerstatning etter vold – mer om voldsoffererstatningsordningen

Saken er et eksempel på at det i mange tilfeller er mulig å komme til enighet med forsikringsselskapet om riktig erstatning med utgangspunkt i en konstruktivt dialog.

Har du fått et erstatningstilbud og ønsker en vurdering av dette? Ta kontakt med en av våre personskadeadvokater for en kostnadsfri vurdering av din sak. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88, e-post post@indem.no eller ved å fylle ut skjemaet under.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%