Helsedirektoratet fremla den 27.5.2016 rapport vedrørende personskadedata for 2015.

Rapporten viser at de fleste personskadene spesialhelsetjenesten rapporterte i 2015 var resultat av ulykker. Helsedirektoratet skriver videre på sine hjemmesider at de fleste skadene er mindre alvorlige, men at det blant eldre mennesker er flere alvorlige ulykker. Videre blir menn oftere skadet enn Hospital_2_largekvinner.

I 2015 ble det rapportert 131 353 personskader. I samme periode rapporterte spesialhelsetjenesten i overkant av 305 000 behandlende tilfeller. Helsedirektoratet har med dette informasjon om omstendighetene til 42 % av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.

Helsedirektoratet viser videre til at ulykker gir størst antall personskader, men at det også er en del personskader som skyldes vold/overfall og villet egenskade. De fleste skadene er mindre alvorlige, men eldre mennesker er ofte utsatt for mer alvorlige ulykker. Villet egenskade har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader. Flesteparten av skadene skjedde i boligområde eller i trafikken.

Hele rapporten kan du lese her.

Vi tilbyr advokathjelp i alle typer personskadeerstatningssaker. Ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din skadesak.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%