Vi tilbyr alltid en gratis forhåndsvurdering. Og dersom vi mener du har et rettmessig erstatningskrav, så vil vi bistå deg på våre vilkår om "ingen erstatning - ingen regning".

Alle våre oppdrag utføres i samsvar med gjeldende lovverk for advokater og Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk«. Vi er også underlagt Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester, som blant annet pålegger oss å opplyse om fullstendige priser på de tjenestene som tilbys. Vi vil derfor ved oppdragets begynnelse sende deg vår oppdragsbekreftelse som blant annet inneholder opplysninger om timesatser, beregningsgrunnlag og faktureringsrutiner.

«Ingen erstatning – ingen regning» 

Indem arbeider med ett fokus for øyet; riktig erstatning for våre kunder. Dersom vi ikke oppnår dette, skal vi heller ikke ha betaling. Unntak kan forekomme under enkelte omstendigheter som kunden er ansvarlig for. Dette er nærmere regulert i vår oppdragsbekreftelse som kunden vil motta ved oppdragets oppstart.Ingen erstatning ingen regning

Våre veiledende timesatser ligger i intervallet kr. 1.500 – 3.750  (inkl. 25% mva.), avhengig av sakstype, hvem av våre ansatte som utfører oppdraget og oppdragets art. Vår regning blir imidlertid først sendt når kunden har mottatt erstatning i sin skadesak. Videre garanterer vi at salær aldri vil overstige oppnådd erstatning eller forlik i saken.

I motsetning til hva som er vanlig under alminnelige advokatvilkår så dekker Indem også kundens øvrige sakskostnader frem til erstatning foreligger.

Vi betaler idømte sakskostnader

I tillegg til å dekke løpende sakskostnader, vil vi også betale kundens eventuelle idømte sakskostnader dersom dette skulle bli resultatet etter at vi har anbefalt en kunde å bringe en sak inn for de alminnelige domstoler.

Dette betyr at kunden med våre vilkår om «ingen erstatning – ingen regning» ikke løper noen økonomisk risiko ved eventuelt søksmål, og vi tar full økonomisk risiko for sakens utfall.

Gjensidig åpenhet og tillit

Gjensidig åpenhet og tillit mellom oss og våre kunder er avgjørende for en effektiv og god behandling av din skadesak. I saker som går over lang tid vil kostnader påløpe uten at dette skal faktureres kunden før erstatning foreligger. Vi etterstreber imidlertid en transparent faktureringsmodell uten ubehagelige overraskelser for våre kunder, uavhengig av om skadesaken skulle strekke ut i tid.

Vi vil derfor holde kunden løpende orientert om de kostnader som påløper i saken.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%