Vi arbeider for å senke terskelen for at skadelidte med rettmessige erstatningskrav tar kontakt med advokat.

Indem yter spesialisert advokatbistand på forbrukernes premisser. Vi tar full økonomisk risiko for sakens utfall og dekker alle øvrige sakskostnader frem til erstatning foreligger. Dette gjør vi gjennom våre vilkår om «no cure – no pay», som vil tilbyr i saker der vi mener det foreligger et rettmessig erstatningskrav. Du kan lese mer om våre vilkår her. Indem_Miljo_062

Indem – vår garanti til deg

Indem kommer fra det latinske ordet indemnis som kort betyr å ikke lide et tap. På engelsk brukes gjerne «to indemnify», som betyr å holde noen skadesløs. I kontraktsforhold innebærer dette å sørge for at motparten ikke skal lide et økonomisk tap.

Vårt firmanavn gjenspeiler vår grunnverdi; våre kunder skal ikke lide et økonomisk tap i møte med oss. Indem skal yte juridisk bistand som lønner seg og vi garanterer ingen overraskende fakturaer. Dette er vår garanti til deg.

Bli kjent med alle våre ansatte her.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%