Ingen er gode på alt - heller ikke advokater. Våre advokater arbeider spesialisert med alle typer personskadesaker.

Vi anbefaler at du benytter deg av advokat som jobber spesialisert med personskadeerstatning. Dette vil kunne ha avgjørende betydning for din erstatningsutbetaling.Spesialisert advokat

Personskaderett er et rettsområde som krever særlig kunnskap. Motparten i personskadesaker er ofte et forsikringsselskap eller et offentlig organ med lang erfaring og de ressurser som skal til for å minimere sine erstatningsutbetalinger. Dersom du benytter deg av en advokat uten særlig kunnskap om personskaderett, kan selv advokaten bli overkjørt.

Det er viktig at advokaten kjenner til hvordan forsikringsselskapene arbeider. Forsikringsselskapene kan anvende ulike metoder for å bestride ansvarsgrunnlag og redusere erstatningsutbetalingene. Den skadelidtes interesser blir bedre ivaretatt dersom advokaten kjenner til og kan håndtere forsikringsselskapenes praksis.

I personskadesaker er det mange forhold som krever særlig kompetanse. Dette gjelder blant annet bevissikring, overholdelse av frister, valg av spesialist og ikke minst erstatningsutmålingen – hvor mye du har krav på.

Vi kan personskade og vi vil hjelpe deg gjennom hele prosessen fra skade til erstatningsutbetaling. Bli bedre kjent med alle våre ansatte her.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%