Trafikkskadeerstatning

Ved trafikkskade har du i utgangspunktet krav på full erstatning. Vår erfaring tilsier at du kan få 50% - 100% mer i erstatning ved hjelp av personskadeadvokat.

Se også: Våre personskadeadvokater – vi kan hjelpe deg i din trafikkskadesak

Krav på full erstatning ved trafikkskade

Ved trafikkskade har du i utgangspunktet krav på full erstatning for tap som følge av skaden. Dette uavhengig av om du er fører eller passasjer av motorvogn, eller er blitt skadet som fotgjenger. Det er forsikringsselskapet til den motorvognen som gjør skaden som er ansvarlig. Dette gjelder selv om ingen er skyld i skaden. Det vil si at det gjelder et såkalt objektivt ansvar.

Se også: Få en gratis vurdering av din trafikkskadesak – kontakt oss her

Det må være årsakssammenheng mellom trafikkulykken og skaden

Et av de vanskeligste spørsmålene i trafikkskadesaker gjelder ofte årsakssammenhengen mellom trafikkulykken og skaden med det økonomiske tapet som følger. Forsikringsselskapene gjør det de kan for å bestride at ditt økonomiske tap skyldes trafikkulykken. De vil ofte søke å vise til alternative årsaker til skadelidtes helsesituasjon. Forsikringsselskapet vil eksempelvis kunne bestride at det foreligger årsakssammenheng dersom de finner alternative årsaker i skadelidtes legejournaler forut for ulykken.

Se også: De forskjellige erstatningspostene – dette kan du få i erstatning

Kravet til årsakssammenheng er imidlertid normalt oppfylt dersom:

  • ulykken har hatt tilstrekkelig skadeevne,
  • det foreligger akuttsymptomer,
  • det foreligger brosymptomer/vedvarende symptomer, og
  • skadeutviklingen følger den utviklingen man normalt vil forvente.

Det er viktig å kunne dokumentere akutt- og brosymptomer

Det er særlig i relasjon til akutt- og brosymptomer at det er viktig å oppsøke lege både umiddelbart etter ulykken, og kontinuerlig i ettertid av ulykken. Dersom det er en periode hvor symptomene ikke er dokumentert, vil forsikringsselskapet fort gjøre gjeldende at kravet til årsakssammenheng ikke er oppfylt. Av disse grunner er det viktig med oppfølgende legebesøk under hele erstatningsperioden, og at alle symptomer journalføres.

Dersom kravet til årsakssammenheng er oppfylt, skal du normalt få dekket ditt fulle økonomiske og ikke-økonomiske tap. Hvis du selv har medvirket til skaden ved grov uaktsomhet kan du etter omstendighetene få redusert erstatningskravet ditt.

Se også: Trafikkskadeerstatning – alt du trenger å vite

Vi tilbyr avlastning i en krevende tid

En trafikkulykke kan få store følger for de involverte, både fysisk, psykisk og økonomisk. Erstatningssaken varer ofte i flere år og den krever en betydelig innsats og oppfølgning. Våre erfarne personskadeadvoter kan hjelpe deg gjennom hele denne prosessen.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak ved å ringe oss på telefon 22 00 88 88, sende en e-post til post@indem.no eller ved å fylle ut skjemaet under.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%