Pasientskadeerstatning

Vi kan hjelpe deg med å søke pasientskadeerstatning hos NPE og bistå deg hele veien frem til du har fått den erstatningen du har krav på.

Se også: Våre personskadeadvokater – vi hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på

Å bli utsatt for en pasientskade kan innebære store omstillinger i livet. For mange er erstatning en mager trøst og veien til erstatning kan være lang. Det er imidlertid viktig å huske på at staten har et ansvar og at du har krav på å få dekket ditt fulle tap som følge av pasientskaden. Vi vil hjelpe deg gjennom hele prosessen slik at du kan fokusere på din helse.

Følgende forhold gir krav på full erstatning

Utgangspunktet er at du har krav på full erstatning for tap som følge av skade som skyldes følgende forhold:

  • Svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes
  • Teknisk svikt ved apparat, redskap eller annet utstyr som er brukt ved ytelsen av helsehjelp
  • Smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom
  • Vaksinasjon
  • Forhold som medfører ansvar for helse- og omsorgstjenesten eller helsepersonell etter alminnelige erstatningsregler

I tillegg dekkes tap som følge av pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som du som pasient må akseptere.

Skjema må sendes til Norsk pasientskadeerstatning

I pasientskadesaker er det i første omgang Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som avgjør erstatningssaken din. Pasientskader skal meldes til NPE ved å fylle inn deres skademeldingsskjema. Her finner du link til skjemaet.

Se også: Vær oppmerksom på kort klagefrist i pasientskadesaker – kun 3 uker

NPE treffer avgjørelse om ansvar og utmåling i to steg. Ansvarsspørsmålet blir avgjort først. NPE tar da stilling til om det foreligger et ansvar ved at du har blitt pådratt en pasientskade. Dersom du ikke har fått medhold i at det foreligger ansvar så kan denne avgjørelsen påklages til Pasientskadenemnda. Pasientskadenemndas avgjørelser kan bringes inn for domstolene.

Erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap

Erstatningsbeløpet avgjøres først etter at det er endelig avgjort at det foreligger et ansvarsgrunnlag. Du har da krav på å få dekket ditt fulle økonomiske og ikke-økonomiske tap som følge av pasientskaden, forutsatt at pasientskaden har gitt deg et økonomisk tap på minst kr. 10.000.

Se også: De forskjellige erstatningspostene – dette kan du kreve i erstatning

Selv om NPE er et offentlig organ som i utgangspunktet skal foreta en objektiv vurdering av din pasientskadesak, viser erfaring at de ofte blir en motpart på lik linje med forsikringsselskapene i andre typer personskadesaker.

Få den erstatningen du har krav på

Vi anbefaler derfor at du på et tidlig tidspunkt tar kontakt med spesialisert advokat. Advokaten vil kunne bistå deg med å overholde frister, valg av spesialist, sikre bevis, bygge din sak overfor NPE og ikke minst sørge for at du får den erstatningen du har krav på.

Ta kontakt med oss i dag for gratis og uforpliktende vurdering av din pasientskadesak. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88, e-post post@indem.no eller ved å fylle ut skjemaet under.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%