Du kan ha krav på full erstatning som følge av alpinskade.

Alpinskade

Se også: Våre personskadeadvokater – vi hjelper deg med å få den erstatningen du har krav på

Anleggseier er ansvarlig for sikkerheten

Erstatningskrav som følge av en alpinskade kan rettes mot anleggseier ved manglende sikkerhet, eller mot andre alpinister ved eksempelvis påkjørsler. Dersom det foreligger ansvarsgrunnlag og påregnelig årsakssammenheng, er utgangspunktet at du har krav på full erstatning for tap som følge av alpinskaden.

Indem-advokat med prinsipielle alpindommer i Høyesterett

Indem-advokat Knut Martin Andreassen har bred erfaring med alpinskader. Han har i to grunnleggende dommer for Høyesterett (Rt. 2000 s. 1991 og Rt. 2001 s. 1221) vunnet frem med at anleggseier var erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven § 2-1 for skade som følge av manglende sikkerhet i alpinanlegget. Dette var første gang alpinanlegg ble kjent ansvarlig for alpinskader som følge av manglende sikkerhet. I tidligere rettspraksis var alpint betraktet som en risikosport, hvor en eventuell skadelidt hadde akseptert risikoen.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende vurdering av om du har krav på erstatning som følge av alpinskade. Du kan nå oss på telefon 22 00 88 88, e-post post@indem.no eller ved å fylle ut skjemaet under.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%