Vi bistår kun den skadede, aldri skadevolder eller forsikringsselskap. Dette bidrar til å sikre våre kunders interesser.

SkadelidtVed å bistå kun den skadelidte minimerer vi risikoen for såkalt interessekonflikt. En interessekonflikt vil typisk kunne oppstå dersom ditt advokatfirma eller din advokat tidligere har bistått et forsikringsselskap, som nå er din motpart. Selv om den konkrete saken med forsikringsselskapet er avsluttet, kan det tenkes at advokaten ønsker fremtidige oppdrag fra forsikringsselskapet, eventuelt oppdrag fra andre forsikringsselskaper. Dette kan i ytterste konsekvens påvirke din erstatningsutbetaling.

Selv om interessekonflikter er noe advokater alltid skal søke å unngå, hender det rett som det er at advokater kan havne i en gråsone. Dette selv uten å være klar over det.

Vi ønsker å eliminere den risikoen en interessekonflikt kan innebære for våre kunder. Derfor bistår vi kun den skadelidte, aldri skadevolder.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%