Trygg Trafikk melder om en markant økning av dødsulykker i trafikken hittil i 2016.

Foreløpige tall fra Trygg Trafikk viser en økning i dødsrisikoen på norske veier. Fjoråret hadde det laveste antallet omkomne i trafikken på nesten 70 år. Hittil i år har antallet omkomne derimot økt med 40 %.

Mer utsatte trafikanter som syklister, motorsyklister og mopedister har en høyere skaderisiko enn bilister og bidrar til et mer sammensatt trafikkbilde.

De dystre tallene har ført til at Trygg Trafikk nå advarer mot en ulykkesutsatt vår og sommer. Våren og sommeren er typisk forbundet med høyere ulykkesrisiko i forbindelse med høytidsdager og ferie. Vi oppfordrer alle til å kjøre forsiktig i vår- og sommertrafikken!

Hele pressemeldingen fra Trygg Trafikk finner du her.

Litt informasjon om erstatning ved dødsulykker følger under: 

Ved dødsfall kan pårørende ha krav på oppreisning og forsørgertapserstatning. Oppreisning skal kompensere for den fysiske og psykiske lidelsen pårørende er påført. Oppreisning kan gis til barn, ektefelle, samboer eller foreldre til avdøde hvis trafikkulykken ble voldt med forsett eller grov uaktsomhet.

Forsørgertapserstatning gis til pårørende som helt eller delvis ble forsørget av avdøde. Også utgifter i forbindelse med dødsfallet, som for eksempel til en begravelse, skal normalt dekkes.

Indem ønsker å bidra til å begrense de økonomiske bekymringene til pårørende som har mistet noen i en trafikkulykke. Du kan lese mer om trafikkskader her.

Indem bistår ved erstatningskrav etter trafikkulykke. Ta kontakt med en av våre spesialiserte personskadeadvokater for en uforpliktende vurdering av om vi kan bistå deg i din trafikksak. 

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%