Regjeringen følger opp Djupedalutvalgets utredning som inneholder over 100 forslag til hvordan mobbing kan forebygges og bekjempes.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har erklært at regjeringen vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp. Regjeringen ønsker også å styrke kampen mot mobbing i barnehagen.upset boy

Av pressemeldingen fremgår det at regjeringen vil endre loven slik at kommuner og andre skoleeiere som ikke følger opp pålegg, kan straffes økonomisk. Det varsles også en særlig satsing mot digital mobbing.

Kunnskapsministeren gir videre følgende sitat:

«Mange barn blir mobbet hver dag. Det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og det er også et alvorlig samfunnsproblem. I tråd med anbefalingen fra Djupedalutvalget vil vi derfor innføre en aktivitetsplikt for skolene som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing. Ingen skal kunne snu seg vekk, si at de ikke visste eller la være å gripe inn.»

Du finner hele pressemeldingen her.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%