Norsk pasienterstatning har i dag konkludert med at samtlige av de 26 sakene de har gjennomgått i lys av Høyesteretts vaksinedom avsagt i november 2015 var i samsvar med normen Høyesterett la til grunn.

Doctor is holding an injection with needle with focus on injection

NPE skriver følgende på sine hjemmesider;

«Vi gikk systematisk gjennom 26 enkeltsaker som gjelder MS uavhengig av type vaksine, og saker der erstatningssøker mener å ha fått annen skade eller sykdom etter MMR-vaksine.

Formålet med gjennomgangen var å vurdere om behandlingen av enkeltsakene var i samsvar med normen Høyesterett la til grunn.

Vi kom til at disse 26 sakene er behandlet i samsvar med normen, og at det derfor ikke er grunnlag for å ta noen av sakene opp til ny behandling. Vi kom til at vi i praksisen vår har fulgt de samme prinsippene som i dommen. Derfor mener vi at det heller ikke er nødvendig å gå gjennom ytterligere vaksinesaker.»

Indem tilbyr advokatbistand i alle typer pasientskadesaker. Ta kontakt med oss i dag for en gratis vurdering av din skadesak.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%