Et innlegg om reaksjoner på våre vilkår om "no cure - no pay".

Etter at vår kronikk ble publisert på VG Nett, har vi mottatt mange reaksjoner på våre vilkår om «no cure – no pay».

Responsen har utvilsomt vært mest positiv. Vi har mottatt henvendelser fra flere kunder som tror det er for godt til å være sant. Dette er veldig hyggelig for oss. Samtidig ser vi at vi kan kommunisere våre vilkår enda bedre.

Dessverre har vi også blitt anklaget for å drive ulovlig virksomhet. Anklagen kom fra en profilert advokatkollega i kommentarfeltet på VG Nett. Kommentaren ble senere slettet, men vi har den.

Når man introduserer noe nytt og innovativt, vil man som regel oppleve motkrefter. Dette må vi som gründere akseptere. Vi kan imidlertid ikke akseptere at kolleger beskylder vårt firma for lovbrudd.

Advokatforeningens etikkutvalg konkluderte allerede i uttalelse av 10. april 2003 at det er adgang til å tilby advokattjenester på vilkår om «no cure – no pay». Uttalelsen kan du lese her.

Legal_11Indem har følgende prinsipper som også fremgår av vår hjemmeside:
1. Erstatning før betaling.
2. Juridisk bistand som lønner seg – salær vil aldri overstige erstatning.
3. Salæret fastsettes i henhold til Advokatforeningens regler for god advokatskikk. Vi tar ingen prosent eller andel av erstatningen.

Vi fakturerer på timebasis akkurat som den gjennomsnittlige advokat. Eneste forskjell er at vi ikke sender regningen dersom kunden ikke får erstatning. Vi tar den økonomiske risikoen.

Hva angår vilkår om «no cure – no pay» kan det også vises til artikkel fra Advokatbladet om «no cure – no pay – kongen» advokat Steinar Winther Christensen som introduserte disse vilkårene allerede på 90-tallet.

Så la oss nå konkludere én gang for alle; ja, det er sant og ja, det er lov!

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%