Mer om «skrekkens hus» i media

Hamar Arbeiderblad følger opp erstatningssaken mot Hamar kommune.

Hamar Arbeiderblad skrev for noen uker siden om en sak hvor Indem hjelper en klient med et erstatningskrav mot barnevernet i Hamar kommune.

Den originale saken kan du lese mer om her.

Hege_Narmo_webNå følger avisen opp med en ny artikkel, hvor det kommer frem at Hamar kommune nå har avvist erstatningskravet i saken.

De to søsk­ne­nes ad­vo­kat, Hege Nar­mo i ad­vo­kat­fir­ma­et Indem, sy­nes det er be­kla­ge­lig at Ha­mar kom­mu­ne ikke vil kom­me hen­nes kli­en­ter i møte, og hel­ler ikke aner­kjen­ner de­res tap. Hvis man går vi­de­re med sa­ken, kan det iføl­ge Nar­mo bli ak­tu­elt med en­ten retts­sak el­ler nye for­hand­lin­ger.

Les hele artikkelen om kommunens svar her.

Har du behov for juridisk bistand i din erstatningssak? Ta kontakt for en gratis vurdering i dag!

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%