Klient vant frem med krav om høyere uførepensjon

Indem Advokatfirma bistod klient som ble ufør tidlig i yrkeskarrieren. Arbeidsgiver hadde tegnet uføreforsikring for de ansatte og vår klient fikk utbetalt uførepensjon beregnet etter størrelsen på inntekten.

Vår klient gikk imidlertid vesentlig opp i inntekt kort tid før uførhet oppstod. Arbeidsgiver rapporterte ikke fra om inntektsøkningen til forsikringsselskapet, som utbetalte uførepensjon med grunnlag i det lavere inntektsnivået klient hadde ved oppstart av arbeidsforholdet.

Etter bistand fra Indem Advokatfirma økte forsikringsselskapet pensjonsutbetalingen under tegnet uføreforsikring på bakgrunn av det høyere inntektsnivået.