Du kan lese om oss i siste utgave av Juristkontakt. Link til reportasjen finner du her.

“Ingen erstatning – ingen regning” – Juristkontakt nr. 7/2016

Foto: Tore Letvik/Juristkontakt

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%