I noen saker kan staten dekke dine kostnader til advokat.

Money_2Med «fri rettshjelp» menes advokatbistand som helt eller delvis kan dekkes av staten. Dette er aktuelt i noen saker som anses å ha stor personlig og velferdsmessig betydning for dem det gjelder. Fri rettshjelp ytes av vanlige advokater, men regningen betales helt eller delvis av staten.

Hvorvidt du har krav på fri rettshjelp, har med hvilken type sak det dreier seg om, og i mange tilfeller også hvor høy inntekt og hvilken formue du har:

Du kan lese mer om hvilke type saker som kan dekkes av fri rettshjelp her.

Mer om de økonomiske vilkårene for fri rettshjelp kan du lese om her.

I den norske rettshjelpsordningen skilles det i praksis mellom to typer fri rettshjelp. Mer om de to typene og hvem som kan innvilge dem finner du her.

Reglene for fri rettshjelp finner du i Lov om fri rettshjelp av 13 juni 1980 nr. 35, (rettshjelploven) og Forskrift til lov om fri rettshjelp av 12.12.2005.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%