Fikk dekket utgifter etter fall på isen

Camilla falt på isen utenfor en bensinstasjon og brakk benet. Hun ble som følge av skaden påført utgifter som hun fikk dekket av bensinstasjonens ansvarsforsikring.

Det var en glatt novemberdag og Camilla skulle inn på en bensinstasjon for å betale for drivstoff. På veien ut falt hun på isen og ble påført benbrudd.

Ambulansen kom raskt og hun ble kjørt til sykehuset for røntgen. Bukse og joggesko måtte klippes av. Røntgen viste brudd i venstre leggbein. Bruddet var ustabilt og det var derfor nødvendig med operasjon.

Akutte operasjoner går foran i køen på sykehuset og dag etter dag ble hun i likhet med mange andre pasienter bedt om å faste i påvente av operasjon. Men fem dager på rad ble operasjon utsatt på grunn av kapasitet. Etter en uke på Ullevål sykehus var den såkalte margnaglen på plass og hun kunne dra hjem til sine to små barn.

Det tok flere uker før smertene gikk over og krykkene kunne leveres tilbake. Hun ble derfor sykemeldt fra sin butikkjobb i noen uker. Men før hun var i stand til å kjøre bil ble hun vurdert som frisk nok til å gå på jobb. Med 30 km til jobb og uten optimale kollektivløsninger ble logistikken vanskelig. To barn skulle hentes i barnehage, og dette lot seg ikke gjøre innenfor tidsrammen dersom hun skulle ta buss, tog og t-bane. Løsningen ble derfor leiebil med automatgir for en periode på to uker.

Etter noen måneder var benet mye bedre og hverdagen tilnærmet normal igjen. Men ukene med sykeleie hadde medført mer enn bare smerter, det var også til dels store utgifter som var påløpt.

Ansvarlig skadevolder

Etter å ha tenkt seg om lurte Camilla på om ikke bensinstasjonen burde ha besørget strøing utenfor inngangspartiet sitt, slik at fallet kunne ha vært unngått. Hun tok derfor kontakt med bensinstasjonen. Bensinstasjonen hadde på sin side en forsikring og hun ble derfor henvist videre til deres forsikringsselskap.

Forsikringsselskapet var enig i at Camilla hadde vært utsatt for en skade, som kunne ha vært unngått dersom bensinstasjonen hadde sørget for å strø. Det forelå derfor et såkalt ansvarsgrunnlag.

Erstatning

Dersom man er utsatt for en skade som igjen fører til et tap, så har man rett til å få dekket tapet av ansvarlig skadevolder.

For Camilla betydde dette at hun fikk dekket sitt tap som til sammen ble bortimot kr 40 000. Dette var blant annet utgifter til medisin, parkering for pårørende, tilpassede klær, legebehandling/kontroller og leiebil.

Dersom ulykken hadde ført til en mer varig skade kunne hun i tillegg krevd erstatning for et eventuelt varig men samt tap av arbeidsinntekt. Du kan lese mer om erstatningsposter her. 

Heldigvis så ble Camilla relativt raskt bra, kom seg tilbake i arbeid og slapp et større tap.

Kontakt

Trinn 1 av 2

50%