Ny dom fra Høyesterett

Ny dom fra Høyesterett

Høyesterett har i HR-2016-2560-A frifunnet forsikringsselskapet til en lastebil der en mann skled og falt ned fra taket på en konteiner som var lastet opp på en kranbil. Skader som skjer under lasting og lossing faller som regel utenfor bilansvaret etter bilansvarsloven § 4. I denne saken var det egenskapene ved konteineren som utløste fallet, og som dessuten var av avgjørende betydning for det videre skadeforløpet. Høyesterett fant at skaden lå godt innenfor det såkalte laste- og losseunntaket.